Karczma "Margrabowa" - camping i domki turystyczne- 2010 r.

Czekaj - trwa ³adowanie grafiki [800KB].
Je¿eli masz problemy z wy¶wietlaniem zdjêæ, prawdopodobnie nie masz zainstalowanego
oprogramowania Java.

Zobacz: Karczma "Margrabowa" - zima nad jeziorem - 2009 r.  

Olecko.info Ostatnia zmiana: 20-03-2012 J. Kunicki